1. gradbena faza - Izdelava temeljevIzvedbo prepustite našim strokovnjakom in vaša hiša vam bo hvaležna!

Izdelamo vam temelje oz. temeljno ploščo. odvisno od načrta statike in terena.
Najprej vam pripravimo teren in organiziramo gradbišče, nato pa sledi odmera in priprava površine za izkop.
Plodno zemljo in rušo odrinemo na kup za kasnejšo rabo. Odvečno zemljo in izkop pa odpeljemo na deponijo gradbenih odpadkov.

Armiranobetonske temelje in temeljno ploščo izvedemo na dobro utrjeno nasutje. Pasovni temelji se gradijo zvezno pod nosilnimi zidovi. Pomembno je, da temelji segajo dovolj globoko predvsem zaradi zmrzovanja. Če niso dovolj globoko se pozimi zaradi zamrzovanja vode lahko dvignejo, ob taljenju pa se posedajo. Tako lahko pride do večjih razpok na objektu.