InženiringUresničite svoje sanje in ideje skupaj z nami!

Pri novogradnji, rekonstrukciji, raznih obnovah in adaptacijah vam podjetje Spekter Kranj, d.o.o. lahko pomaga s tem, da vas v veliki meri razbremeni skrbi pri načrtovani gradnji s tem, da se še pred pričetkom del obrnete na nas, nam zaupate svoje želje in naša strokovna ekipa vam pomaga pri uresničitvi le teh.


Pri investitorjih, ki niso vešči gradbene stroke, poznavanja ali pa v primerih, ko preprosto investitor iz njemu znanih razlogov ne more ali ne želi dobesedno aktivno sodelovati pri realizaciji svojega projekta poskrbimo v podjetju Spekter Kranj d.o.o., da bodo upoštevane vse projektirane tehnično - tehnološke rešitve in da bo izvedba ustrezala zakonskim določilom, ki so pogoj za obratovanje oz. uporabo objekta. Vsa dela bomo izvedli v zastavljenih rokih in v okviru pogodbeno dogovorjenih finančnih sredstev.Preverite tudi: